top of page
2832x1409px-Hakkinda-2.jpg

Gözlem 1

Fermente edilebilir enerjinin total enerjiye dönüşmediği düşük performanslı fE+++ örnek rasyon.

Kartlar--01.png
Kartlar--02.png
Kartlar--03.png
Kartlar--04.png
Kartlar--05.png

Bu rasyon düşük performans göstermektedir, çünkü fazla olan fermente edilebilir enerji (fE=8) tamamen total enerjiye dönüşmemektedir (fE değerinden düşük olan gE=4). İki sınırlayıcı faktör ise; çözünür protein eksikliği (fP=-2) ve rumen istikrarsızlığıdır (rS=-3). Bu durumda pHG alanı etkinleştirilemez ve bu nedenle, rumen dengesizliğinin nedeni yüksek oranda fermnete edilebilir rasyonun alımı değil, rasyonun düzensizliğidir (gün içinde veya günden güne değişen). Program gün boyunca rasyon dağıtımındaki düzensizliği düzeltmek için bunun günün hangi saatinde gerçekleştiğini tam olarak hesaplayacaktır. fF (2) değeri diğer değerlerden daha düşüktür ve bu nedenle daha az öneme sahiptir.

Rasyon teminindeki düzensizliğin ne zaman gerçekleştiğine bakın. Bu örnekte fF ve sF düşük olduğundan, fazla enerji (fE) konsantrelerdeki (tahıllar) fazlalıktan gelir ve kaba yemdeki fazlalıktan gelmez.

Protein tüketimindeki hafif semptomları fark edilinceye kadar (gözlerin köşesindeki sarı kabuklar) her iki günde bir protein açısından zengi yem miktarını (sığırlar için 300 g veya koyun-keçiler için 30-50 g) arttırın.

Tercih edilen. Enerjisi yüksek hammaddelerin miktarını (tahıllar ve diğer konsantreler) azaltın, aynı zamanda öğünler arasında ve günler arasında değişikliklerden kaçındığınızdan emin olun.

Yüksek enerjili yem hammaddelerinin bir kısmını yüksek proteinli yem hammaddelerin eşit bir kısmı ile değiştirin (500 g yüksek enerji konsantresini sığırlarda günde hayvan başına 300 g yüksek protein konsantresi, koyun-keçiler için 50 g ila 30 g arasında değiştirin).

Basliklar-12.png

Gündüze ve gece arasında veya günden güne otlatılan çayırların profillerinde farklılıklar olup olmadığını kontrol edin. Meradaki protein içeriğinin aşırı değerlendirilmesi muhtemeldir.

Otlatma günün farklı saatleri arasında ve günden güne stabilize edildikten sonra rasyonu 300 g protein açısından zengin yem hammaddeleri (koyun-keçiler için 30-50 g) arttırın (Kullanılan alanlarda çok fazla değişiklik yapmaktan kaçının). Meralar arasında bir öğünden diğerine değil, her üç günde bir değişiklik yapın.

Tercih edilen. Konsantrelerde bulunması muhtemel olan enerji miktarını azaltın.

Kaba yem ile beslemede aynı. Her zaman bir otlak alanından diğerine geçişlerde dikkatli olun.

Basliklar-13.png

Sabah ve akşam arasında veya günden güne rumen stabilitesini (rS) kontrol edin. Sağlanan karışımlar her öğün için tam olarak aynı olmalı ve sabah ile öğleden sonra arasında 50/50 oranında bölünmelidir.

Sağlanan tüm öğünlerin tam olarak aynı olduğu ve sabah ile akşam arasında 50/50 oranında bölündüğü doğrulandıktan sonra her 2 günde bir protein (azot) miktarını 300 g (koyun-keçiler için 30-50 g) arttırın.

Tercih edilen. Rasyondaki konsantre yemleri azaltarak rasyonun enerji içeriğini azaltın ve rasyonun dağılımının sabah ve akşam arasında 50/50 olduğundan emin olun.

Kaba yem ile beslemede aynı. Her zaman sabah ve akşam arasında ve günden güne aynı rayon karışımının sunulduğundan emin olun.

bottom of page