top of page
2832x1409px-Hakkinda-2.jpg

Gözlemler

vaka-1 copy.png

Fermente edilebilir enerjinin total enerjiye dönüşmediği düşük performanslı fE+++ örnek rasyon.

vaka-2.png

Kaba yemin aşırı tüketimi nedeniyle düşük performanslı fF+++

örnek rasyon.

vaka-3 copy.png

Rumen bakteri florasının değiştiği kaba yemin tamamen enerjiye dönüştürülmediği rS --- pHG 0 örnek rasyon.

bottom of page