top of page
2832x1409px-Hakkinda-2.jpg

Gözlem 2

Kaba yemin aşırı tüketimi nedeniyle düşük performanslı fF+++ örnek rasyon.

Kartlar--14.png
Kartlar--15.png
Kartlar--16.png
Kartlar--17.png
Kartlar--18.png
baslik-19.png

Düşük performans gösteren bir rasyondur (gE=0), çok fazla ince ve kaba fiber (lif) tüketilmektedir (fF=6 ve sF=5). Genel olarak liflerin aşırı tüketimi nedeniyle enerji mi yoksa protein mi eksik olduğunu bilmek mümkün değildir.

Neden bu kadar çok kaba yem yendiğini öğrenin: bu yüksek lezzetlilikden dolayı mı, geviş getirme süresi boyunca yemeyi teşvik etmek için mi? (hayvanlar geviş getirdiğinde beslenme). Kaba yemin enerji ve protein değerlerini kontrol edin.

Herhangi bir artış kaba yemin gerçek enerji ve protein değerlerini bilinmeden mümkün değildir. Sınırlayıcı kriterleri ağırlaştıran aşırı kaba yem tüketimini sınırlayın (fE 0'dan az ve fP 0'dan az). Kaba yem, enerji ve/veya protein açısından yetersiz ise, konsantreler sağlanabilir.

Aşırı tüketilen ince lifli kaba yemi azaltın (yüksek lezzet nedeniyle genellikle hayvanlar tarafından seçilir). Ruminasyon dönemlerinde (öğleden sonra ve geceden başlayarak) hayvanların rasyon yemediğinden (veya yiyeceğe erişemediğinden) emin olun.

Kaba yem alımı kontrol edilmeden ikame mümkün değildir. Fermente ve/veya oldukça lezzetli yemler olası nedendir.

Basliklar-12.png

Hayvanların neden çok fazla kaba yem (veya ot) yediğini öğrenin. Bunun nedeni muhtemelen ekstra sağlanan kaba yemdir; bu ekstra tedarik gerekli mi?

Sınırlayıcı kriterleri artırın (fP=-2 durumunda protein): sonbaharda bile ekstra çözünür proteinler sağlayın. Bu artışın hayvanların yeme davranışı üzerindeki etkisini izleyin (ince lifli yem tüketimini azaltmalıdırlar). rumende daha verimli fermantasyon nedeniyle fE ve gE muhtemelen artacak ve bu da hayvanlar tarafından daha iyi yeme düzenlemesi ile sonuçlanacaktır.

Takviye edilen kaba yem (kuru kaba yem, silaj) tüketimini azaltın veya durdurun. Yapay olarak ekilen meralarda, günlük tüketilen alanı kontrol edin.

Tüketilen kaba yem miktarı kontrol edilmeden bu durumda bir yemi diğeriyle ikame etmek zordur.

Basliklar-13.png

Rasyonun enerji ve protein içeriği çok düşüktür. Hayvanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için çok fazla yer. Bağırsak geçişini arttırır ve rasyonun işkembede kalma süresini kısaltır ve bu da rasyonun performansının düşmesine neden olur. Rasyonun çok nemli olması mümkündür (yüksek lezzetlilik).

Sınırlayıcı kriteri (enerji ve/veya çözünür protein) iki günde bir 300g'lik adımlarla (koyun veya keçiler için 30-50g) artırın. Proteinlerin gerçekten çözünür olduğundan emin olun!

Yenilen rasyonun toplam miktarını azaltın (artıları hayvanın ulaşabileceği yere geri iterek geviş getirme aşamasında hayvanları yemeye teşvik etmeyin). Sağlanan yiyecek miktarını her iki günde bir %10 oranında azaltın ve gözünüzü dört açın. Holistik Besleme Gözlem belirtilerine göre. Bu, rasyonun daha eksiksiz sindirime (fermantasyon) izin veren rumende geçirdiği süreyi artıracaktır.

Bir hammaddeyi diğeriyle değiştirmek zordur. Önce değişiklikler yapılmalıdır, gelişmeleri takip edilerek ve daha sonraki bir tarihte yeni bir Holistik Besleme Gözlem belirtilerine göre teşhisi koymak gerekir: bu şekilde bir ikame mümkün olabilir.

bottom of page