top of page
vakalarGorsel.jpg

Vakalar

Sizin için en yaygın vakaları derledik. Vakalar, tedaviler ve dahası

vaka-5-Alt.png

Doğum sonrası üreme bozuklukları, yüksek verimli süt ineklerinde yaygındır ve hızlı teşhis, tedavi gerektirir. Uterus komplikasyonları, suni tohumlama (AI) başına gebeliğin azalması, uzun buzağılama aralığı, artan ayıklama (seleksiyon) ve ekonomik kayıplarla ilişkilendirilmiştir. Doğum sonrası anöstrus, süt hayvanlarında önemli bir üreme bozukluğudur. Kötü post partum üreme sağlığı, post partum aralıkları uzatabilir ve hayvanlarda gebe kalma oranını bozabilir. 


    Pek çok ilaç preparatı, yaygın olarak uterus temizliği ve gelişmeyi başlatmak için kullanılır. Birçok bitkisel ekbolik preparatın uterusu temizlemede, uterus tonusunu arttırmada ve uterusun zamanında gelişmesinde etkili olduğu bilimsel olarak doğrulanmıştır.
    Bu klinik çalışmada, bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik süt hayvanlarında plasentanın atılma süresini ve doğum sonrası üreme sağlığını korumadaki etkinliğini incelemek için kullanılmıştır. 


    Sonuçlar şu şekildedir;
    Çiftlikteki yeni doğum yapmış aynı şartlara sahip ineklere 2 gruba ayrılmıştır. 1.Gruba bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik grubu, 2.Grup kontrol grubu olarak yapılmıştır.
Bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik 5 ml ağızdan şırıngayla buzağılamadan sonra bir saat aralıklarla plasenta atılıncaya kadar ve 5 ml BID olarak oral yoldan şırıngayla sonraki beş gün boyunca uygulanmıştır.

 

Plasentanın atılması için gereken süre (saat) Bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik ile tedaviden sonra plasentanın atılması için gereken süre, tedavi edilmeyen kontrol grubu 2'ye (9 ± 0.65 saat) kıyasla grup 1 (4 ± 0.20 saat) hayvanlarda önemli ölçüde daha düşüktü (P <0.05) ).
Loşial akıntının kaybolması (gün) Bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik ile tedavi edilen grup 1'de loşial akıntının kaybolması için gereken süre 6 ± 0.25 gündü ve bu, grup 2'nin tedavi edilmemiş kontrol hayvanlarından (12 ± 0.52 gün) önemli ölçüde daha düşüktü (P <0.05).
Uterus involüsyonu için gereken süre (gün) Bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik ile muamele edilmiş grup 1 (23 ± 1.29 gün) hayvanlarda, tedavi edilmeyen kontrol grubu 2'ye (34 ± 1.13 gün) kıyasla, uterus involüsyonu için gereken süre de önemli ölçüde düşüktü (P <0.05).
Doğum sonrası ilk östrus gösterimi (gün) İlk doğum sonrası östrusun ortaya çıkması için gereken süre bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik ile tedavi edilen grup 1'de (59 ± 0.28) tedavi edilmeyen kontrol grubu 2'de (90 ± 2.58 gün).
    Bu tür bitkisel karışımların oluşturduğu uterin tonik ilaçların rahim kasının kasılmasını iyileştirdiği ve endometriyumdaki kan akışını yoğunlaştırdığı ve plasentanın atılmasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Uterin tonikler, progesteronu azaltarak ve oksitosin hormonunu uyaran ve üreten hipofiz yardımıyla oksitosin seviyesini artırarak yardımcı olurlar. 


    Uterin tonikler, karmaşık süreci hormonal olmayan motivasyon ve katalizör olarak düzenlerler. Uterin toniklerin, kanıtlanmış ekbolik, uterus temizliği ve onarıcı etkilere sahip oral uygulaması, hem terapötik hem de profilaktik olarak güvenli ve etkili bir seçenek gibi görünmektedir. Ürünün hayvan kullanımı için güvenli olduğu ve hayvan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olmadığı bulunmuştur.

Vaka 05

Diğer Vakalar

vaka-1-Alt.png
vaka-2-Alt.png
vaka-3-Alt.png
vaka-4-Alt.png
bottom of page